Propunere - Inițiativă Strategică a Uniunii Patriocrate Marea Unire – UPMU

 

UNIȚI SUNTEM PUTERNICI!

 

DACIA

Propunem ca denumirea oficială a Țării să fie DACIA, pentru păstrarea identității strămoșești, denumirea de România fiind impusă arbitrar de către cercurile oculte ale vremii.

Sistemul socio-economic actual ne-a demonstrat cât de vulnerabili suntem și cât am pierdut.

 

O gașcă de trădători de Țară conduc după bunul plac, sfidând Poporul, Legile si Constituția..

 

Acest grup infracțional organizat de tip mafiot a urmărit doar propriile interese, călcând în picioare demnitatea Neamului Nostru și trădând Țara pas cu pas.

 

Timp de 30 de ani clasa politică, îmbrăcând mereu o altă culoare  a promovat jefuirea Țării, vânzând suveranitatea acesteia.

 

Suveranitatea Țării nu aparține unui grup!

 

Suveranitatea Țării aparține Poporului - Constituția României Articolul 2, Al. 2!!!

 

A sosit vremea când Poporul trebuie sa ia atitudine și să elimine acest grup din administrația și conducerea Țării!

 

Neamul DAC este stăpânul, de fapt și de drept, al Țării, al DACIEI și cere, într-un singur glas, demisia categorică și necondiționată a întregii clase politice.

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire – UPMU propune schimbarea sistemului politic actual cu un nou sistem socio-economic național-unitar bazat pe adevărata democrație, cea participativă, exprimată prin referendumuri la toate nivelurile (Local - Național).

 

În acest nou sistem, partidele politice nu mai există, ele fiind o sursă de dezbinare națională și un paravan pentru interese străine Țării.

 

Doctrina națională care stă la baza salvării poporului DAC de la dispariție, la baza  dezvoltării și a evoluției sale, se numește DOCTRINA NAȚIONAL-UNITARĂ  EVOLUTIVĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ.

Patriotismul Naționalist va fi semnătura Neamului DAC, iar Credința în Dumnezeu, Demnitatea, Familia Tradițională și Echitatea vor fi cele patru pietre ale unei fundații de succes pentru o Nație demnă, prosperă și de neînvins!

 

 

Obiectivele Uniunii Patriocrate Marea Unire:

 

 1. Desființarea partidelor politice;

 2. Refacerea Constituției Țării și a Legilor Ei, în folosul Neamului DAC, acceptate și aprobate prin referendum național;

 3. Ieșirea din UE, NATO și din toate grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă interesele;

 4. Trecerea la o nouă formă de sistem socio-economic evolutiv și educațional, care să asigure unui trai decent și demn pentru toți cetățenii Țării;

 5. Crearea unui cadru socio-economic care să asigure o evoluție sustenabilă;

 6. Satul Românesc va renaște, agricultura fiind unul dintre domeniile prioritare;

 7. Reformă monetară – moneda va avea acoperire în metale prețioase și resurse naturale;

 8. Reforma sistemului de învățământ – copilul este viitorul Țării;

 9. Reformă socială – nimeni nu va fi marginalizat, acces neîngradit la învățământ, sănătate și protecție socială;

 10. Susținerea cercetării invențiilor și inovațiilor;

 11. Orice hotărâre se va lua prin Referendum;

 12. Revizuirea totală a sistemului juridic;

 13. Naționalizarea tuturor resurselor Țării;

 14. Desființarea tuturor formelor de taxare și impozitare a cetățeanului;

 15. Învățământul va fi gratuit și obligatoriu;

 16. Accesul la ocrotirea sănătății va fi gratuit;

 17. Politica externă va fi bazată pe neutralitatea militară;

 18. Confiscarea averilor obținute illicit;

 19. Eliminarea tuturor pensiilor speciale;

 20. Recuperarea avuției naționale;

 21. Audit pentru retrocedări ilicite;

 22. Protejarea ecosistemului și a domeniului forestier Național;

 23. Protejarea ființelor vii împotriva abuzurilor;

 24. Pedepse exemplare pentru pedofilie și trafic de persoane;

 25. Combaterea abuzurilor domestice;

 26. Stoparea consumului de droguri;

 27. Introducerea Legii Lustrației;

 28. Libertatea presei prin care se garantează accesul neîngrădit jurnaliștilor pentru investigații;

 29. Televiziuni specializate  pentru transparența administrativă și legislativă;

 30. Prin "familia tradițională" se înțelege uniunea prin acord liber consimțit  între un bărbat și o femeie, având drepturi și îndatoriri egale în creșterea și educația copiilor;

 31. Asigurarea suveranității, integritătii, securității Naționale și păstrarea nealterată a culturii, tradițiilor și istoriei Neamului DAC;

 

 

 

Constituţia DACIEI – Fundaţia suveranităţii şi a puterii Poporului DAC

Introducere

Cum strămoşii au luptat ca noi să fim, este rândul nostru să luptăm pentru ca Neamul DAC să dăinuie.

De aceea este de datoria noastră să apărăm Ţara în permanenţă, să ne menţinem suveranitatea, istoria, tradiţiile, cultura, valorile şi demnitatea, chiar de ar fi să plătim cu preţul vieţii şi să nu mai permitem ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani.

Dumnezeu este cu noi atât timp cât Îl vom lăsa în sufletele noastre.

Cu Dumnezeu înainte!

 

Art. 1 – Statul DAC

(1) DACIA este republică participativă, bazată pe principiile Patriocraţiei Naţionaliste,  unde personalul din administrația publică locală și de stat este ales  pe perioadă nedeterminată, fiind revalidat periodic pe baza criteriilor de performanță.

(2) DACIA este ţara Naţiunii DACE, independente, demne și libere.

(3) Statul DAC se organizează pe baza principiilor Patriocraţiei Naţionaliste – principiul Unităţii, al Valorii, al Respectului reciproc și al Dreptăţii și Demnității Sociale.

(4) Toate legile vor fi scurte, clare, atotcuprinzătoare, pe domenii de activitate (legi organice) şi vor fi supuse aprobării Naţiunii DACE prin Referendum.

(5) Legea acţionează absolut egal asupra tuturor cetăţenilor, fără niciun fel de imunităţi.

 

Art. 2 – Suveranitatea

(1) Suveranitatea DACIEI este eternă.

(2) Naţiunea DACĂ este singura entitate care îşi exercită puterea pentru apărarea suveranităţii naţionale şi niciun grup ori persoană fizică nu vor avea acest drept.

(3) Limba oficială este Limba Română.

 

Art. 3 – Teritoriul DACIEI

(1) Teritoriul DACIEI este INALIENABIL şi UNITAR.

(2) Graniţele DACIEI vor fi securizate.

(3) Pe teritoriul DACIEI este interzisă colonizarea altor nații.

(4) Resursele solului şi ale subsolului aparţin Poporului DAC și reprezintă o sursă de finanțare pentru domeniile de interes național.

(5) Pământul strămoşesc aparţine Naţiunii DACE şi nu poate fi vândut sub nicio formă cetățenilor străini.

 

Celelalte articole din Constituţie vor face obiectul propunerilor, dezbaterilor şi aprobărilor prin Referendum Naţional.

 

1. DOMENIUL POLITIC

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  va  pune capăt principiului malefic ”dezbină și stăpânește”.

Oamenii, deși în aparență au interese divergente, trebuie să înțeleagă că doar UNITATEA le garantează cu adevărat demnitatea, stabilitatea și bunăstarea.

Sub acest aspect, Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU își propune desființarea partidelor politice, deoarece s-au dovedit a fi instrumente ale dezbinării naționale.

Coordonarea țării va fi asigurată de instituții civile, alese pe principiile Patriocraţiei Naţionaliste, prin supunerea la examene de merit în faţa Poporului, prin intermediul mass-mediei şi cu ajutorul unui sistem de votare propus şi acceptat prin referendum.

Politică Externă

UPMU se declară pentru ieșirea Țării din NATO, din UE și din grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă interesele și pentru un statut de neutralitate perpetuă.

Relațiile DACIEI cu alte state ale lumii au la bază principiul neutralității militare și se vor alinia principiilor egalității, independenței și neamestecului în treburile interne.

Se pune accent important pe diplomație, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă între state.

 

 

2. DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  va pune bazele unei societăți umaniste având ca element central comunitatea locală la nivel de comună, ca element administrativ în mediul rural, sau la nivel de cartier/sector în mediul urban.

Administrarea comunităților locale va fi organizată conform noii legislații în funcție de necesitățile comunității prin referendum.

Comunitatea va stabili regulat o persoană care o va reprezenta.

Parlamentul Țării, în forma actuală, va fi desființat și va fi înlocuit de Consiliul Uniunii Patriocrate Marea Unire - CUPMU care va fi garantul și supervizorul respectării și punerii în practică a legislației propuse de către puterea poporului prin referendumuri la nivel de comunități și țară, rolul acestuia limitându-se doar la perioada de tranziție socio-administrativă.

Toate ideile legislative vor fi propuse de comunitățile interesate juriștilor, care le vor transforma în proiecte de lege ce vor fi supuse Referendumului Național.

Guvernul DACIEI va fi alcătuit din specialiști propuși de către comunități, selectați la nivel de Județ pe bază de concurs pentru calitatea de miniștri. Aceștia vor fi desemnați prin Referendum Naţional.

Un ministru poate fi demis prin:

- Hotărâre de Guvern - inițiată printr-o petiție a minim 10.000 de cetățeni  și în urma unui referendum.

Administratorul General (Președintele Țării) poate fi demis în urma unui Referendum Naţional.

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  va statuta prin lege împărțirea întregii activități socio-economice pe domenii bine definite de activitate, în urma consultării specialiștilor din domeniu, iar decizia finală va fi stabilită în urma unui Referendum Naţional.

Domeniile vor fi prioritizate în cadrul Programului Strategic de Țară ce va fi propus și aprobat prin Referendum Național, gradul de prioritate având relevanță în alocarea resurselor necesare.

Ministerele de resort vor asigura coordonarea activității și alocarea acestor resurse.

Funcțiile de coordonare din ministere vor fi ocupate prin concursuri publice transparente.

Va fi creat un sistem informațional clar și eficient pentru eliminarea oricărei forme de birocrație, asigurarea controlului activității economice și asigurarea transparenței decizionale.

 

Structura socială de bază a viitorului o constituie COMUNITATEA, care se sprijină pe 4 piloni: Comunicare, Educație, Resurse și Siguranță Națională.

 

În funcție de anvergura lor, comunitățile se clasificate în:

(vezi Anexa 1)

TARA (T) - DACIA

JUDET (J) - Actualele județe ale Țării

LOCALITĂȚI (L) - Actualele orașe și comune.

 

CAS - Comunitățile autosustenabile.

Fiecare dintre aceste structuri este administrată de un Consiliu de Administrație (CAx). Unde x = T, J, L

Structura CAx este următoarea:

Administrator General (Președinte) (AGx) - 1 persoană desemnată în unanimitate de către Administratorii Generali de nivel inferior (x-1), sau de membrii CAS după caz.

Administrator Pilon (APx) - 4 persoane, cate una pentru fiecare dintre piloni. Aceste persoane vor fi desemnate de CAx.

Coordonator Departament (CDx) - număr variabil în funcție de structura fiecărui Pilon. Aceștia sunt desemnați de CAx.

Coordonator Proiect (CPx) - număr variabil, în funcție de proiectele aflate înderulare în cadrul departamentelor. CPx este desemnat de CDx.

Expert (EXx) - număr variabil, depinzând de complexitatea proiectelor.

La aceste structuri administrative (SA) se mai adaugă centre/structuri logistice numite SL-uri. (vezi Anexa 2)

Acestea asigura serviciile de specialitate, care sunt: educație, sănătate, cercetare, pompieri (situații de urgență), infrastructură (rutiera,aeriană, feroviară, navală și telecomunicații), aprovizionare s.a.

După mărimea lor, SL-urile pot fi SLT (de nivel național), SLJ, SLL.

Spre exemplificare, un SLL poate conține: parcul de utilaje agricole, punctul sanitar, magazinul sătesc și școala.

SL-ul este condus de un Coordonator de SL - CSLx (CSLT, CSLJ, CSLL), care are în subordine Coordonatorii de Specialitate (CSx) .

SL-urile sunt în subordinea CAx.

CAS își desfășoară activitatea în mod autonom având sprijinul SL-urilor pentru derularea proiectelor proprii.

Membrii CAS desemnează un Administrator General (AGC). (vezi Anexa 3)

AG de nivel inferior desemnează pe cei de nivel superior.

Astfel Administratorul General al Țării (Președintele) va fi unul dintre AG Județeni, desemnat prin vot unanim de către ceilalți AGJ și validat prin Referendum național.

 

 

STRUCTURA NAȚIONALĂ A PILONILOR (vezi Anexa 4)

 

PILON COMUNICARE

 • Diplomatie și Relații Internaționale

 • Relații Publice și Comunicare

 • Statistică și Evidența Populației

 

PILON EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

 • Educație și Învățământ

 • Știință și Cercetare

 • Cultură și Artă

 

PILON RESURSE

 • Resurse Umane

 • Energie

 • Mediu Înconjurător

 • Agricultură

 • Industrie și Construcții

 • Comerț

 • Patrimoniu

 

PILON SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

 • Armată

 • Ordine Publică

 • Sănătate

 • Serviciu de Informații

 • Justiție

 

STRUCTURA NAȚIONALĂ  A SL-urilor (vezi Anexa 5)

 • Sevicii de Urgență

 • Aprovizionare

 • Transport

 • Agrement

 • Rețele Informaționale și de Energie

Aceste structuri Naționale își au crespondentul în SL-uri Județene și Locale.

Toate resursele solului și subsolului, cursurile de apă și ariile naturale protejate, indiferent de forma actuală de proprietate, vor trece în administrarea PILONULUI RESURSE, Departamentul Patrimoniu.

Acestea vor constitui surse de venit pentru susținerea activităților Structurilor Administrative (SA) și Logistice (SL)de la toate nivelurile.

 

3. DOMENIUL SOCIAL

Protecția Copilului

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU declară copilul ca fiind componenta cea mai de preț a societății, iar familia tradițională nucleul de bază al acesteia.

Copilul aparține familiei în care s-a născut, iar în creșterea și educația sa familia poate solicita și este îndreptățită să primească sprijinul comunității, în deplină concordanță cu nevoile copilului.

Absolut toți copiii au acces egal și nediscrimatoriu la educație, care este gratuit. Invățământul general obligatoriu are durata de 8 ani.

Sistemul de Pensii

Pensiile speciale vor fi eliminate.

Se va elimina discriminarea privind vârsta de pensionare.

UPMU va crea toate condițiile propice pentru o viață lipsită de griji și nevoi pentru toți pensionarii DACIEI, fără excepție!

Se vor aloca fondurile necesare pentru crearea unor instituții speciale, dotate la cel mai înalt standard, unde toți  pensionarii vor beneficia de servicii de îngrijire și sănătate gratuite.

În perioada de tranziție absolut toate pensiile vor fi RECALCULATE, astfel încât cea mai mare pensie să nu depășească cu mai mult de 50 %  pensia minimă alocată, care și aceasta va fi recalculată în raport cu nivelul de trai și puterea de cumpărare, astfel încât toți pensionarii să beneficieze de un trai decent.

Persoanele cu handicap vizibil vor fi sprijinite să se integreze în viața socio-economică a Țării, iar cele incapabile să muncească vor avea garantate aceleași drepturi ca și pensionarii.

UPMU va elimina orice fel de ajutoare sociale persoanelor apte de muncă.

 

4. DOMENIUL MUNCII

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  consideră munca singura sursă de bunăstare a întregii societăți.

UPMU va milita pentru recunoașterea importanței deosebite și a onorabilității fiecărei munci, astfel încât să nu mai existe pretenții absurde de răsplată diferențiată pentru un domeniu sau altul.

 

5. DOMENIUL JUSTIŢIEI

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU doreşte revizuirea totală a sistemului juridic prin consultarea profesioniştilor din domeniu.

Întreaga legislație va trebui să fie revizuită, simplificată şi acceptată prin Referendum Naţional.

Faptele contrare legii vor fi sancționate proporțional cu gravitatea pe care o au.

Va fi incriminată prin închisoare pe viață TRADAREA ȚĂRII, care va fi definită prin lege.

Judecarea celor care încalcă legea va fi efectuată de tribunale formate din 3 judecători și o curte de jurați, care vor trebui să dea un verdict în unanimitate pe baza unor dovezi directe și clare.

Se va avea în vedere verificarea tuturor marilor averi (definiția de avere mare urmând a fi stabilită prin lege), urmând ca cele care nu se pot justifica să fie confiscate.

Abuzurile fizice şi psihice comise împotriva altor persoane, cât si actele de cruzime împotriva animalelor vor fi pedepsite prin lege.

Privarea de libertate, traficul de persoane si alte forme de trafic ilegal vor fi pedepsite aspru.

 

6. DOMENIUL ECONOMIC

UPMU are în vedere naționalizarea tuturor resurselor ţării.

Comunitățile vor încuraja și susține financiar, cu recuperarea treptată a investiției, libera inițiativă a cetățenilor români.

Statul român garantează libera inițiativă a cetățenilor, fiind limitate sau interzise doar acele activități care aduc atingere vieții sau mediului, conform legilor.

Interzicerea sau limitarea unei activităţi economice mai poate fi făcută şi prin referendum.

Veniturile statului se obțin exclusiv din exploatarea resurselor solului și subsolului, din închirierea activelor statului, precum și din impozite pe cifra de afaceri a companiilor.

Statul încasează contravaloarea energiei produsă în marile sisteme energetice ale tării, sume obținute din vânzarea gazelor naturale, petrolului, minereurilor și a altor resurse naturale, precum și din chiriile percepute pentru utilizarea rețelelor edilitare și de transport.

Se desființează toate formele de taxare și impozitare a cetățenilor români.

Moneda națională va avea acoperire în metalele prețioase din Trezoreria Statului.

Până la retragerea din circulație a actualei monede (RON) specialiștii vor stabili paritatea Noii Monede/RON.

În acest mod dispare inflația, deoarece statul nu va putea pune în circulație decât masa monetară ce are acoperire în metale prețioase.

Statul DAC va întreprinde toate măsurile necesare repatrierii metalelor prețioase aflate în afara granițelor țării.

 

7. DOMENIUL EDUCAŢIEI

Învățământul este gratuit și obligatoriu.

Educația tinerei generații este prioritate de stat.

În concepția Patriocrației Naționaliste promovată de Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU, educația reprezintă temelia societății.

Învățământul va stimula creativitatea copiilor și spiritul de echipă.

Se va trece de la cantitate la calitatea informațiilor asimilate, de la memorare la creativitate, de la competiție la cooperare.

Lecțiile vor fi interactive și, pe cât posibil, se vor finaliza cu proiecte practice.

În cadrul proiectelor școlare copiii vor juca rolurile cele mai adaptate înclinațiilor lor native, urmând ca odată cu vârsta fiecare copil să fie îndrumat către domeniul cel mai adecvat nazuințelor și calităților pe care le are.

Educația cuprinde atât educația primară, cât și ajustările permanente care trebuiesc făcute la nivelul societății pe parcursul întregii vieți, ținând cont în permanență de noile cuceriri ale științei și tehnicii.

Se va pune un accent deosebit pe domeniile de cercetare şi inventică.

Cercetarea este, de asemenea, un domeniu de maximă importanță.

Comunitățile vor fi încurajate și susținute de Stat să dezvolte centre proprii de cercetare pe domeniile lor de interes.

Statul DAC va sprijini și promova activitatea inventatorilor prin Centrele de Inventică de la nivel Central, Județean și Local.

 

8. DOMENIUL CULTURAL

Arta reprezintă modalitatea superioară de exprimare a ființei umane.

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU va milita însă pentru neacceptarea grobianismului, a pornografiei sau a altor forme extreme de manifestare publică de pseudo-artă.

Exprimările artistice publice vor fi susținute atât material cât și financiar.

 

9. DOMENIUL POLITICII EXTERNE

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU se declară pentru ieșirea Țării din NATO și din UE și din grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă interesele.  

DACIA va avea relații cu toate statele lumii pe principiul egalității, independenței și a neamestecului în treburile interne ale fiecărui stat, având la bază principiul neutralității perpetue inclusiv militare.

Suntem o națiune pașnică ce nu dorește să își expună cetățenii conflictelor de orice natură.

De aceea vom pune accent important pe diplomație, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă între state.

 

 

10. DOMENIUL APĂRĂRII

Armata Țării este una bazată pe profesioniști.

Tinerii vor fi încurajați să participe la scurte sesiuni de instrucție în cele mai apropiate unități militare pentru ca, în caz de nevoie, să fie pregătiți să își apere Țara.

Armata Națională nu poate fi folosită în afara granițelor Țării decât în cazul dezastrelor, dacă DACIA este solicitată de statele afectate.

Se va avea în vedere dimensionarea corectă a Serviciului de Informații care, în nici un fel de împrejurare, nu poate fi folosit abuziv împotriva propriilor cetățeni.

Armata nu va fi folosită niciodată împotriva Poporului DAC.

Graniţele DACIEI vor fi securizate în vederea stopării oricărei forme de trafic ilegal.

 

11. DOMENIUL DREPTURILOR ŞI AL LIBERTĂŢILOR

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU, adepta principiului unităţii în diversitate, va milita pentru interzicerea instigării la ură sau a actelor antisociale pe motive etnice, religioase sau de orice altă natură.

 

DREPTURILE CETĂŢENILOR DACI

Statul DAC garantează tuturor cetățenilor săi următoarele drepturi:

a) Dreptul la o viață demnă.

Vor fi alocate resurse pentru a eradica sărăcia, pentru educație și sănătate publică, iar agricultura, silvicultura și protecția mediului vor deveni domeniu prioritar.

Până la eradicarea sărăciei și punerea la punct a celorlalte două domenii, orice alte proiecte neesențiale traiului decent al populației, aflate în derulare, vor fi suspendate.

Reluarea acestora urmează a fi decisă prin referendum.

Învățământul și sănătatea sunt gratuite pentru toți cetățenii Țării.

b) Dreptul la libera exprimare.

Cetățenii DACI au dreptul să își exprime, în mod liber, propria opinie, fără însă a leza demnitatea altor cetățeni ale căror drepturi sunt garantate la paragraful a).

c) Dreptul la libera circulație.

Cetățenii DACI au dreptul să circule oriunde doresc.

Limitarea acestui drept se poate face numai prin referendum.

d) Egalitate în fața legii.

Niciun cetățean nu este mai presus de lege.

Principiul de bază în acest domeniu este următorul: pentru ca o lege să fie respectată de toată lumea ea trebuie înțeleasă de toată lumea.

Toate Legile DACIEI vor fi adoptate prin Referendum, de aceea cei ce le vor propune vor avea tot interesul să le facă simple și eficiente.

 

 

12. DOMENIUL ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU promovează susținerea materială și financiară a stabilirii pe surse istorice certe, cât și pe baze arheologice, a originii și contribuției reale a Poporului DAC și a strămoșilor săi la evoluția societății umane.

De asemenea, Patriocraţia Naționalistă va depune toate eforturile pentru scoaterea la lumină a adevărului privind evenimentele la care Poporul DAC a luat parte de-a lungul istoriei.

 

TRANZIȚIA LA NOUA SOCIETATE

 

Când oferta Uniunii Patriocrate Marea Unire, numită în continuare UPMU, va fi acceptată de către Popor, tranziția către Noua Societate se va realiza astfel:

Președintele în funcție al Țării va înmâna Reprezentantului UPMU, într-o ceremonie publică în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, Cheia Simbolică a Țării.

Din acel moment Parlamentul Țării se desființează, iar Guvernul se va pune la dispoziția Reprezentantului UPMU care poate păstra persoanele din componența acestuia sau numi altele.

Guvernul va asigura în cel mai scurt timp cadrul logistic pentru organizarea Referendumurilor.

Constituția și toate Legile în vigoare își mențin valabilitatea până vor fi abrogate și/sau înlocuite cu altele noi, adoptate de către cetățeni prin Referendum.

Va fi anunţată, în mod expres, ieşirea Țării din UE şi NATO și renegocierea sau, după caz, anularea tuturor contractelor nefavorabile avute cu organizații și grupări internaționale.

De asemenea DACIA va întreprinde toate demersurile necesare indentificării și recuperării valorilor naționale ce îi aparțin de drept.

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Dorința noastră este să construim o societate liberă și demnă, care să ofere tuturor cetățenilor ei un trai decent și demn.

Am plătit destul tribut în cele două războaie mondiale, pe timpul comunismului și al recentei societăți pe care astăzi suntem pe cale să o desființăm.

Am pierdut prea mulți oameni.

Pe unii îi mai putem recupera, pe alții e prea târziu.

Avem acum nevoie de toată inteligența, priceperea, talentul și curajul DACILOR.

 

 

UNIŢI SUNTEM PUTERNICI!

Anexa1.png
Anexa2.png
Anexa3.png
Anexa4.png
Anexa5.png