top of page

Obiectivele Platformei Asociației UNIUNEA PATRIOCRATĂ – UP

 

Patriocrația Națională

 

Uniunea Patriocrată – UP este o organizație civică patriotică populară ce promovează respectul pentru valorile naționale și are ca scop schimbarea totală a actualului sistem social, economic și politic din România și desfființarea tuturor partidelor politice.

Uniunea Patriocrată – UP este bazată pe conceptul ideologic al Patriocrației Naționale, o nouă formă a unui sistem socio-economic evolutiv, imperativ necesar unei societăți stabile, unde toți membrii-cetățeni români ai comunităților, fără excepție, să fie în deplină putere de decizie – doctrină național-unitară, evolutivă și educațională.

Sistemul socio-economic național trebuie adus pe o traiectorie evolutivă și însăși omenirea va trece, făcând un mare salt în istorie, de la Capitalism la Evoluționism sustenabil.

Actualul sistem socio-economic bazat pe partide politice și pe doctrina așa-zisei ”democrații”, care nu a devenit nimic altceva decât o manipulare a unei secte globaliste, a adus România în pragul colapsului inevitabil.

Toți cei care s-au perindat la conducerea Țării în ultimii 32 de ani, nu au fost nimic altceva decât niște marionete folosite de entități anti-românești, ei înșiși devenind niște instrumente anti-românești.

Averile nejustificate dobândite/acumulate vor fi supuse unui audit național și vor fi confiscate. Noțiunea de ”avere nejustificată” va fi definită prin lege.

Deasemenea, se va forma un grup de specialiști care va depista fiecare cont bancar ”offshore” și va recupera sumele tranzitate ilegal.

Uniunea Patriocrată – UP propune un nou sistem socio-economic evolutiv, cu o altă structură administrativă și de conducere, orientată către adevărata democrație, cea participativ-referendară, care se va afla în permanență sub controlul poporului Român.

Nu poate fi vorba de comunism, socialism, fascism sau capitalism preferențial și nici de democrație manipulativă.

Acest nou sistem socio-economic propus va funcționa și se va defini ca fiind un sistem constructiv, evolutiv și care va reda Poporului Român demnitatea, suveranitatea și, nu în cele din urmă, normalitatea.

Conceptul de Patriocrație nu este un înlocuitor al meritocrației sau al tehnocrației, cum mulți au înțeles greșit, ci este un înlocuitor al ”democrației” globaliste, un mecanism simplu de trecere la o nouă formă de societate evolutivă creată exclusiv pentru a echilibra marele decalaj socio-economic, special creat de către cei care astăzi controlează omenirea și pentru redobândirea unei vieți socio-economice echilibrate a tuturor cetățenilor români.

Se propune principiul merituozității – omul potrivit la locul potrivit!

Uniunea Patriocrată – UP prezintă următoarea Platformă ca bază de plecare pentru construirea unui nou Program Strategic de Țară, plan pe care Poporul Român îl va crea în mod direct, participativ-referendar, sprijinit de specialiști din toate domeniile de activitate.

Această Platformă va fi fundația noilor legi a noului sistem socio-economic și a unei societăți Românești puternice bazată pe tradițiile Neamului Românesc, urmând doctrina Patriocrației Naționale.

Apreciem că fiecare român are dreptul să trăiască decent, demn și liber în Țara noastră numită România.

Invităm alături de noi, fără discriminare, pe toți cetățenii români care se simt reprezentați de proiectul Platformă pe care îl propunem.

Numai uniți vom putea să creăm societatea pe care ne-o dorim pentru noi și pentru urmașii noștri.

Vom începe cu miezul structurii sănătoase a unui sistem social.

Punctele expuse vor fi dezvoltate de către poporul Român, cu sprijinul și îndrumarea profesioniștilor.

Obiectivele Uniunii Patriocrate - UP:

 

 1. Refacerea Constituției Țării și a Legilor Ei, în folosul Poporului Român, acceptate și aprobate prin referendum național;

 2. Renegocierea tratatelor, înțelegerilor și contractelor cu UE, NATO și cu toate grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă cuvenit interesele. sau anularea acestora;

 3. Trecerea la o nouă formă de sistem socio-economic evolutiv și educațional, care să asigure un trai decent și demn pentru toți cetățenii Țării;

 4. Crearea unui cadru socio-economic care să asigure o evoluție sustenabilă;

 5. Satul Românesc va renaște, agricultura fiind unul dintre domeniile prioritare;

 6. Reformă monetară – moneda va avea acoperire în metale prețioase și resurse naturale;

 7. Reforma sistemului de învățământ – copilul este viitorul Țării;

 8. Reformă socială – nimeni nu va fi marginalizat, acces neîngradit la învățământ, sănătate și protecție socială;

 9. Susținerea cercetării invențiilor și a inovațiilor;

 10.  Hotărârile se vor lua prin Referendum;

 11.  Revizuirea totală a sistemului juridic;

 12.  Naționalizarea tuturor resurselor Țării;

 13.  Desființarea anumitor forme de taxare și impozitare a cetățeanului;

 14.  Învățământul va fi gratuit și obligatoriu;

 15.  Accesul la ocrotirea sănătății va fi gratuit;

 16.  Politica externă va fi bazată pe neutralitatea militară;

 17.  Confiscarea averilor obținute ilicit;

 18.  Eliminarea tuturor pensiilor speciale;

 19.  Recuperarea avuției naționale;

 20.  Audit pentru retrocedări ilicite;

 21.  Protejarea ecosistemului și a domeniului forestier Național;

 22.  Protejarea ființelor vii împotriva abuzurilor;

 23.  Pedepse aspre pentru pedofilie și trafic de persoane;

 24.  Combaterea abuzurilor domestice;

 25.  Stoparea consumului de droguri;

 26.  Introducerea Legii Lustrației;

 27.  Libertatea presei prin care se garantează accesul neîngrădit jurnaliștilor pentru investigații;

 28.  Televiziuni specializate  pentru transparența administrativă și legislativă;

 29.  Prin "familia tradițională" se înțelege uniunea prin acord liber consimțit  între un bărbat și o femeie, având drepturi și îndatoriri egale în creșterea și educația copiilor;

 30.  Asigurarea suveranității, integritătii, securității Naționale și păstrarea nealterată a culturii, tradițiilor și istoriei Neamului Românesc;

bottom of page